DOBROVOLNÍ "dobráci"

Většina těchto lidiček mají hasičinu jako svého koníčka. Naše obec disponuje  výjezdovou jednotkou, která je zařazena do JPO 3.  Mezi našimi dobráky jsou i profesionální hasiči.  Mladí hasiči Sboru dobrovolných hasičů Stará Lysá se pravidelně zúčastňují hasičských soutěží. Pro obec pak dobrovolní hasiči zajišťují pořádání kulturních akcí v obci. Tradicí je pak Dětský den, Hasičský plec, Posvícenská zábava, Mikulášská, Čarodějnice, Závod všestrannosti pro mladé hasiče a mnoho jiných akcí....

ROZDĚLENÍ JPO:

JPO I - jednotka Hasičského záchranného sboru kraje s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace.

JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolné, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku.

JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně.

JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

PROFESIONÁLNÍ "profíci"- jsou zaměstnáni jako příslušníci hasičského záchranného sboru - jsou připraveni 24 hodin denně zachraňovat osoby v nouzi.

PROFESIONÁLNÍ hasiči podniku- plní úkoly spojené s požární ochranou podniku, avšak při velkých požárech a záchranných akcích na základě smluvních vztahů zasahují společně s hasičským záchranným sborem ČR.