SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará Lysá

Stará Lysá 56

289 26 STARÁ LYSÁ

IČO : 647 33 564

Bankovní spojení:   č.ú. 171513388/0300

---------------------------------------------------

Telefon:
Petr Vojtěch - starosta SDH - 725 374 496 

Tomáš Havelka - velitel jednotky SDH - 606 513 776

Jana Skálová - vedoucí mládeže - 603 213 112

 

E-mail:

sdhstaralysa@seznam.cz

 

Telefon: 150
Tísňové volání

Přijímá ohlašovna požáru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Staré Lysé vyrozumí pomocí mobilních telefonů.