Hlavně NEPANIKAŘIT !!!

Důležitá telefonní čísla tísňového volání:                                       
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…),
která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
Přivolává se prostřednictvím  telefonního čísla:
155 – Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:
158 - Policie ČR       nebo        156 - Městská policie
Jednotné evropské číslo tísňového volání
112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných      událostech.
Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
-Co se stalo.
-Kde se to stalo.
-Své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Obecné zásady:
- RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
  (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
- VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
- NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
- NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
- POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
- UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.