Dopravní automobil Ford Transit

19.09.2018 07:45

Vítáme myšlenku našich členů SDH Stará Lysá na budoucí využití stávajícího požárního dopravního automobilu Ford Transit s kapacitou 8 míst, který je ve vlastnictví našeho sdružení SDH Stará Lysá. Po dodání nového požárního dopravního automobilu do naší obce, který bude majetkem obce a bude zařazen do složek IZS, předložíme zástupcům obce návrh našich členů na zapůjčení stávajícího dopravního automobilu naší obci. Zápůjčka bude navržena s cílem realizace zkušebního provozu zvýhodněné přepravy obyvatel Staré Lysé a Čihadel. Obec by tímto způsobem vozidlo mohla využít za účelem prověření zájmu o tuto službu a prověření způsobu jejího fungování. Jednalo by se o přepravu našich spoluobčanů v důchodovém věku, dětí a dalších spoluobčanů potřebných využívat tuto službu.

Zavedení zvýhodněné přepravy našich spoluobčanů je jedním ze společných bodů programu kandidátů do komunálních voleb z řad členů SDH Stará Lysá.

—————

Zpět