Stanový víkend hasičů - prázdniny 2015

14.08.2015 21:16

Také o letošních prázdninách ve dnech 31.7.2015 - 2.8.2015 vyjeli opět hasiči pod stan. Vybrali jsme tentokrátkemp přímo v Karlštejně. V pátek jsme se ubytovali v kempu a ještě odpoledne vyrazili na Hrad Karlštejn , což je středověký hrad, nacházející se v okrese Beroun, asi 30 km jihozápadně od Prahy, uprostřed Chráněné krajinné oblasti Český kras.  Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků, ty zde však spolu s českými korunovačními klenoty nalezly umístění až postupem času; Karlštejn byl původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo s jednou věží a až postupně se rozrůstal o části určené ke střežení klenotů. V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Samozřejmě jsme se podívali do Studniční věže - kdy tato Hradní studna je hluboká 78 metrů. Nemá vlastní pramen, voda se přiváděla štolou z Budňanského potoka, tekoucího pod hradem. Zařízení na vytahování a spouštění okovu tvoří kolo, v němž šlapali lidé a uváděli je do pohybu. Následně jsme se podívali do Vax muzea kdy prohlídka začíná u obřího kaleidoskopu. 70 metrů vysoká imaginární koule přináší díky zadní projekci a nespočtu zrcadel unikátní podívanou. Nahlédnete do života řemeslníků, hrnčířů, zbrojnošů i legendárního krysaře. Na vlastní oči uvidíte středověké vězení, nakouknete pod ruku katovi a budete závidět Bílé paní, že může z těchto hrůzyplných míst kdykoli zmizet. Expozicí plnou pohody je naopak část zasvěcená zakladateli hradu a mnoha dalších významných památek Karlu IV., kterého rozveseluje tradičně oděný šašek. Vše shovívavě pozorují čtyři Karlovy ženy včetně Alžběty Pomořanské, která prý dokázala lámat železo holýma rukama. Tajemství alchymistického dvora odhalíte v části, kde Rudolf II. dohlíží na astronoma Tycho de Brahe, Jehuda Löw pracuje na obřím Golemovi a bájná Sirael svádí nebohé muže pohledem.Poté vás čeká novější doba. Objeví se před vámi Marie Terezie, Napoleon či František Josef I. V závěrečné síni se setkáte s Masarykem, Antonínem Dvořákem, Bedřichem Smetanou i Matkou Terezou.

Večer jsme si užili v kempu a opekli jsme buřty. V sobotu jsme se vydali do Solvayových dolů, které provozuje společnost Barbora. V těchto dolech je v opuštěném vápencovém lomu Paraple muzeum v přírodě – skanzen, který dokumentuje historický vývoj těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Následně jsme se podívaly na Ameriku -  soustavu jámových vápencových lomů v Českém krasu, které jsou propojené podzemními štolami. Mezi nejznámější patří Velká AmerikaMalá Amerika a Mexiko, několik dalších větších i menších lomů se nachází v okolních lesích. Následoval oběd a odpoledne koupání v Berounce u kempu. Večer děti zašli na výbornou palačinku pod hrad Karlštejn a pak se posedělo v kempu. V neděli jsme ráno sbalili stany, uklidili po sobě a vydali se ještě jednou do podhradí Karlštejna a na hrad Karlštejn. Poobědvali jsme a po obědě vyjeli směrem k domovu. Tentokrát se nám počasí vydaařilo a celý víkend bylo krásné počasí. I letošní stanování se tak vydařilo a věříme, že dětem zpříjemnilo pár prázdninových dní. Fotky naleznete ve FOTOGALERII.

—————

Zpět