Mladí hasiči Stará Lysá působí při Sboru dobrovolných hasičů od roku 2008
Vedoucími kolektivu mládeže jsou: 

Jana Skálová a Lucie Vančíková

V současné době máme dvě věkové kategorie:

     - kategorii mladších žáků ve věku od 6 do 10 let
     - kategorii starších žáků ve věku od 10 do 15 let.
Jmenný seznam členů naleznete
ZDE
Scházíme se pravidelně každé úterý a čtvrtek v klubovně hasičské zbrojnice od 17:00 hodin.
V případě potřeby máme občasné schůzky i v jiné dny a to podle dohody s vedoucími.

Náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské  činnosti, včetně požárního sportu), ale také osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě, atd.). Další náplní činnosti kolektivu jsou základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Nedílnou součástí náplně pro dětskou aktivitu v kolektivu je spousta soutěží, jednou z hlavních je celostátní hasičská soutěž "Hra Plamen" a dále okrskové a ostatní hasiščské soutěže u nás i v blízkém okolí.
Náš kolektiv od roku 2011 pořádá pro 3. Lysecký okrsek ve spolupráci s SDH Lysá nad Labem Soutěž o pohár starosty Stará Lysá - branný závod. 
V řadách našeho kolektivu rádi uvítáme nové členy z řad dětí. Hlavním kritériem je mít zájem podílet se na činnosti dobrovolného hasičského sboru, účastnit se za něj mnoha sportovních i kulturních akcí.       

Výhodou našeho kroužku je nízké finanční zatížení, kdy děti platí roční příspěvek ve výši 200,- Kč (příspěvek hasičům 100,- Kč a základní pojištění 100,- Kč), jinak je však veden svými vedoucími zcela  zdarma v jejich volném čase.